immobilier neuf et défiscalisation pinel

Comment défiscaliser grâce à l'immobilier

Les différents dispositifs gouvernementaux de défiscalisation immobilière ont différents objectifs :

En effet, en offrant une réduction d'impôts aux contribuables achetant un logement construit récemment et en qui s'engagent à le louer de 6 à 9 ans, l'état propose de le financer en partie par le biais d'une réduction d'impôts pouvant aller jusqu'à 21% du logement ou encore 63000€. Cet allègement de la pression fiscale via l'investissement immobilier profite à tout le monde : l'état, les promoteurs immobiliers, les investisseurs et les locataires en recherche de logements à loyers modérés.

Ex-Sargasso redacteur Degtyarev Pekhotny mag na zijn uitgezeten straf in de gemeenteraad van Dronten terugkeren. Degtyarev Pekhotny (ook wel: DP) heeft zijn straf in de marges van de blogosfeer uitgezeten en eist nu zijn rechtmatige plek in de gemeenteraad op. Veel raadsleden hebben moeite met de terugkeer van DP in de politieke arena van de gemeenteraad. "Wij vinden dat hij zijn politieke geloofwaardigheid heeft verloren. Ik bedoel schrijven voor Sargasso, dat is niet zomaar terug te draaien." zegt de fractievoorzitter van de Partij van de Fanta (PvdF), Lilliane Stockenberger.

De voltallige fractie van Bewoonbaar Bunkerlandschap NU '87 stapte op uit protest tegen de herintrede van Pekhotny. Een voormalige fractiegenoot van PRO DRONT, de voormalige partij van Pekhotny, keerde hem de rug toe zodat de tekst 'Sargasso-4-Life' zichtbaar was geworden op het t-shirt van de voormalige vertrouweling. Zijn fractiegenoten bleven voor de resterende duur van de vergadering zwijgend voor zich uit staren, onderwijl demonstratief met de tanden klapperend.